نرم افزار فروش و حسابداری تحت وب، انبارداری و حقوق و دستمزد - راویس


اتوماسیون فروش و حسابداری تحت وب


1 نرم افزار فروش و حسابداری راویس یک نرم افزار تحت وب می باشد که بر بستر شبکه داخلی و یا اینترنت قابل دسترسی خواهد بود.

2 مدیریت هزینه و درآمدها ، مدیریت چکها (نزد صندوق، در جریان وصول، خرج شده و وصول شده)

3 گزارشگیری متنوع ، ثبت اطلاعات حساب بانکی ، ثبت اسناد خرید و فروش همراه صدور اتوماتیک اسناد حسابداری

4 مدیریت و ثبت فروش کالا به همراه قرار داد فروش

5 چاپ انواع گزارشات به صورت اکسل و pdf

6 ثبت خرید و ابطال خرید، ثبت فروش و ابطال فروش به صورت مکانیزه و ثبت در سیستم حسابداری

7 و کلیه ویژگی های مورد نیاز جهت مدیریت بخش فروش مجموعه ...

سیستم انبارداری


1 نرم افزار انبار راویس یک نرم افزار تحت وب می باشد که بر بستر شبکه داخلی و یا اینترنت قابل دسترسی خواهد بود.

2 ارتباط یکپارچه سیستم حسابداری با سیستم مدیریت انبار ، امکان درخواست خرید و فروش کالای انبار ، صدور فاکتور فروش و خرید بر اساس کالای انبار و نیز مشاهده موجودی کالا بر اساس سطح دسترسی کاربر.

3 تعریف کالاها و انبارهای مختلف بدون محدودیت

4 ثبت ورود کالا از محل اعلامیه ورود موقت، رسید دائم و …

5 ثبت خروج انبار از محل مصرف کالا، حواله فروش انبار

6 و کلیه ویژگی های مورد نیاز جهت مدیریت بخش انبار ...

سیستم حقوق و دستمزد


1 نرم افزار حقوق و دستمزد راویس یک نرم افزار تحت وب می باشد که بر بستر شبکه داخلی و یا اینترنت قابل دسترسی خواهد بود

2 قابلیت ثبت حقوق، مزایا و کسورات

3 تعریف بی نهایت پرسنل جهت ثبت حقوق و دستمزد

اطلاعات تماس


فروش نرم افزار : 09103929980

واتساپ : 09100025819

پست الکترونیک : info@ravis24.ir